Získat aplikaci Adobe Flash Player

ANKETA

Muzea a galerie chtějí znát váš názor: „Povídejte, zajímáte nás! Díky Vám, můžeme být lepší.“

1. Pokuste se odhadnout, kolikrát jste v uplynulém roce navštívili některé z muzeí a galerií v Brně a okolí?
     
a) pouze během Brněnské muzejní noci  
) kromě muzejní noci ještě jednou  
) 2 x až 3 x ročně  
) 3 x až 5 x ročně  
) více než 5 x ročně  
     
2. Jakou výstavu v Brně a úzkém okolí jste zhlédli naposledy a čím vás zaujala?
     
 
     
3. Co by vám pomohlo, abyste chodili do muzea či galerie častěji (můžete zaškrtnout více odpovědí):
1) nižší cena vstupného  
2) kvalitní výstavy  
3) zajímavý doprovodný program  
4) více akcí pro děti  
5) více akcí pro seniory  
6) více volného času  
7) více informací v médiích  
8) lepší propagace výstav  
9) prodloužená otevírací doba (např. až do 19 hod)  
  10) jiné:  
   
     
4. Chcete-li nám něco sdělit o činnosti muzeí a galerií v Brně a okolí, uvítáme to. Zde máte prostor:
   
 
 

Anketa je slosovatelná.  Hlavní cenou je roční předplatné MF DNES, hodnotné ceny (např. roční volný vstup do vybraných muzeí a galerií, katalogy či publikace) jsou však připraveny i pro další výherce.

V případě, že se ankety chcete zúčastnit anonymně a bez slosování, není uvedení Vašeho *) e-mailu, případně jména, příjmení nebo telefonu povinné.

Jméno:
Příjmení:
E-mail: *)
Telefon: