Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Dům umění města Brna

www.dum-umeni.cz

Dům umění, Malinovského náměstí 2

VÝSTAVY:
Vystavovatel a jeho diváci. Pavel Karous, Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Dušan Zahoranský
Čtyři přizvané tvůrce lze považovat za dočasnou skupinu, která po společných
konzultacích vytváří scénografický celek složený z několika osobitě
pojednaných částí, určených k vzájemné prezentaci uměleckých děl. Dílčím
tématem „vystavovatele“ je zkušenost diváka, jeho vnímání umění ve výstavních prostorách, stejně jako divákova představa o formě a žánrech v umění.

Rudolf Štursa
Výběr z tvorby brněnského fotografa je koncipován jako připomínka jeho rozsáhlého celoživotního díla — vztahuje se k období od konce padesátých let po léta osmdesátá. Fotografie, které vznikaly většinou během autorových
cest po Evropě i jiných kontinentech, představují humanisticky orientovaný subjektivní dokument, se schopností vystihnout charakteristický moment a atmosféru místa, okamžiku.

18:00—22:00 Animace na výstavách pod vedením absolventů workshopu Hranice možností — místo pro vzdělávání ve výstavních prostorech
17:00—24:00 Muzejní noc s kavárnou Leporelo+ (www.leporeloplus.cz).
Hudební produkce DJs Rádia R, moderuje Jan Gerych
17:00 Dětská soutěž Leporelo+, kreslení na dlažbu před Domem umění
20:00—24:00 Kino Voyer. Instalace a projekce Ateliéru tělového designu FaVU
20:00 Fashion&Art: módní přehlídky Satori by Sandra Šmehlíková a Water Papar by Monika Přikrylová, Crystal Affair – tanec Dagmar Jiřičkové a Evy Juřičkové, Dance Of The Valkyrie – v produkci Proxima Creativ Studia, autoři Miroslav Jiřele a Tomáš Vrba.
20:45 Koncert: Burningboy
21:30 After party v Leporelo+

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

VÝSTAVY:
Lubomír Typlt — Mobilizace
Typltovy expresivní velkoformátové figurativní malby obsahují prvky absurdity, sarkasmu a humoru, utopické mechanické konstrukce jsou blízké dadaismu. V malbách posledního období se obě tyto roviny prolínají a vytvářejí tak nové významové reality, s možnostmi různých interpretací.
Milan Kohout — Retrospektiva (Galerie G99)
Performer, akční umělec, básník a pedagog Milan Kohout byl v roce 1986 pro svou politickou a kulturní činnost vyhoštěn spolu se skupinou dalších signatářů Charty 77 ze země. Kohoutovým hlavním oborem je akční umění, jeho akce se odehrávají ve veřejném prostoru i na půdě institucí, jako jsou galerie nebo divadla.

18:00—22:00 Animace na výstavách
17:00—01:00 Artjarmark kavárny Trojka. Nenechte si ujít již tradiční, leč ojedinělý Artjarmark na nádvoří, podpořený hudebními a divadelními vystoupeními v podvečer. Artjarmark je výtvarnou alternativou klasických trhů
a příjemným zastavením v probíhajícím muzejněnočním úprku. Mladí výtvarníci nabízejí originální dárky, netradiční ruční práce, ale i neformálně prezentují svou volnou tvorbu (www.trojka.cz)
19:00 Equipe animazione DJ‘s. Zatančete si na nádvoří Domu pánů z Kunštátu