Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

Informace pro vozíčkáře a další návštěvníky se sníženou pohyblivostí pro Brněnskou muzejní noc 2009

Mapování provedeno ve spolupráci s Ligou vozíčkářů
(www.ligavozic.cz, tel: 537 021 493)

Poznámka k parkování v centru Brna – na místech s parkovacími automaty mohou držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají označení O1, parkovat zdarma do 120 minut – jsou však povinni umístit za čelní sklo vozidla parkovací kotouč s vyznačenou dobou příjezdu

Moravská galerie v Brně

Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a, Brno, (tel.: 542 321 100)

 • Parkování: jedno vyhrazené parkovací stání vedle objektu
 • Vstup: bezbariérový hlavní bránou, u vchodu neoznačený zvonek
 • Budova: přístupné pouze expozice v přízemí
 • WC bezbariérové: naproti vrátnici, klíče u ostrahy objektu

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: proluka mezi Magistrátem města Brna a muzeem – 2 vyhrazená místa
 • Vstup: bezbariérový z boku budovy vedle vyhrazených parkovacích míst, zvonek a videotelefon
 • Budova: výtah do všech pater
 • WC bezbariérové: v přízemí naproti pokladnám

Pražákův palác
Husova 18, Brno, (tel.: 532 169 111)

 • Parkování: v blízkosti vstupu z ulice Besední velké parkoviště
 • Vstup: bezbariérový z ulice Besední, zvonek, videotelefon
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve 4. patře

Muzeum města Brna

Hrad Špilberk (tel.: 542 123 611, 542 123 613)

 • Parkování: příjezdová cesta z ulice Úvoz přes Gorazdovu. Po telefonické domluvě možnost výjimky ze zákazu vjezdu (u pravoslavného kostela) na pokračování Gorazdovy ul. parkem až k parkovišti pod hradbami u hradní brány nebo dále až na označené parkoviště v areálu hradu. Na mostě přes hradní příkop je umístěn zvonek označený výrazným symbolem vozíčkáře, kterým lze přivolat asistenci
 • Vstup: bezbariérový do hradu je bočními dveřmi středního křídla (vpravo), asistence zajistí mobilní nájezd
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve všech patrech

Technické muzeum

Purkyňova 105, Brno, (tel.: 541 214 411, 541 214 454 – Ing. Hubr)

 • Parkování: možné cca 30 m od vchodu, případně u vchodu do muzea, po domluvě za bránou v areálu
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: ve všech patrech výstavních prostor

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Muzejní ul. 1–3, Brno, vstup ze Zelného trhu nebo z Kapucínského nám. (tel.: 542 321 205)

 • nepřístupný objekt (vstup na nádvoří ze Zelného trhu bezbariérový, na vstupu z Kapucínského nám. historické kamenné schodiště. Vstup do objektu z nádvoří a vnitřní prostory přístupné pouze po schodech)

Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8, Brno, (tel.: 533 435 280)

 • Parkování: před objektem veřejné parkoviště – parkovací automaty
 • Vstup: bezbariérový dveřmi vlevo od hlavního vchodu (příkrá rampa – doporučena asistence), označený zvonek vpravo od hlavního vchodu
 • Budova: výtah v celém objektu (vpravo od pokladny ve výklenku u šaten), nepřístupná pouze část expozice v 1. patře (zkameněliny)
 • WC bezbariérové v přízemí vpravo od pokladny (na přístupu 3 schody, nutno požádat personál o mobilní rampu a klíče k WC)

Palác šlechtičen (Etnografický ústav)
Kobližná 1, Brno, (tel.: 542 422 361)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském nám.
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, vpravo v hale před pokladnou svislá zvedací plošina (nutná asistence ostrahy)
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí, klíče v pokladně

Pavilon Anthropos
Pisárecká 5 (pisárecký park; tel: 543 248 391)

 • Parkování: nevyhrazené u bývalé restaurace Střelnice, eventuálně na cestě u mostu přes Svratku (označeno však zákazem vjezdu)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC: bezbariérové v přízemí vedle pokladny

Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14, Brno tel.: 541 212 811

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: bezbariérový
 • Budova: (uvnitř 3 schody)
 • WC bezbariérové: mají

Památník Bible Kralické
Kralice nad Oslavou, 568 643 619

 • Parkování: parkoviště za obecním úřadem
 • Vstup: zadní vchod bezbariérový,
 • Budova: (uvnitř 3 schody)
 • WC bezbariérové: mají

Muzeum romské kultury

Bratislavská 67, Brno (tel.: 545 581 206)

 • Parkování: nevyhrazené na ul. Bratislavská
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v přízemí

Muzeum Brněnska

Památník písemnictví na Moravě
Rajhrad, Klášter 1 (tel.: 547 229 136)

 • Parkování: možnost vjezdu za bránu do areálu kláštera až ke vchodu (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – schodek 10 cm
 • Budova: přístupné přízemí, výstavy v I. poschodí přístupné pomocí plošiny
 • WC bezbariérové: nové v přízemí ve vstupní hale vpravo

Památník Mohyla míru
Prace, K Mohyle míru 200 (tel.: 544 244 724)

 • Parkování: nevyhrazené na zpevněném parkovišti před muzeem
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do muzea, bariérový do kamenného památníku/mohyly (2 schody)
 • Budova: přístupná celá muzejní expozice
 • WC bezbariérové: v přízemí muzea vpravo za pokladnou

Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001 (tel.: 549 412 293)

 • Parkování: možnost vjet za bránu do areálu kláštera (pouze osobní automobily)
 • Vstup: hlavním vchodem s asistencí – 1 schodek
 • Budova: přístupné pouze přízemí a nádvoří, expozice v poschodí nepřístupné
 • WC bezbariérové: není

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Augustiniánské opatství na Starém Brně – Mendlovo náměstí 1a, Brno, (tel.: 543 424 043)

 • Parkování: zpevněné parkoviště před Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie
 • Vstup: bezbariérový, trvale rampa (3 schody)
 • Budova: přístupná celá expozice
 • WC bezbariérové: v muzeu

Dům umění města Brna

Malinovské nám.2, Brno (tel.: 542 213 883)

 • Parkování: u výtahu parkovací místa (neoznačené
 • Vstup: bezbariérový z boční strany
 • Budova: přístupná celá expozice, výtah
 • WC bezbariérové: v muzeu, suterén

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno (tel.: 542 211 808)

 • Parkování: 2 vyhrazená místa na ul. Veselé, podzemní parkoviště Velký Špalíček
 • Vstup: vlevo před vstupem do objektu zvonek na ostrahu a správce, dále zvedací plošina (neoznačený zvonek na pravé straně nádvoří)
 • Budova: pokladna a přednáškový sál v přízemí přístupné jen s asistencí (schody – k dispozici ližiny), výtah do 1. patra
 • WC bezbariérové: v 1. patře u výtahu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Kobližná 4, Brno, (tel.: 542 532 164)

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském náměstí
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: výtah v celém objektu
 • WC bezbariérové: v 1., 3. a 5. NP – uzamčeno, klíč na vyžádání u knihovnic na patře

Mahenův památník
Mahenova 8, Brno (tel.: 543 248 479)

 • nepřístupný objekt (historická vila)

Galerie Sklepení – Národní památkový ústav ÚOP Brno

Nám. Svobody 8, Brno, tel: 542 536 111, www.brno.npu.cz

 • Parkování: vyhrazená místa Mozartova ul. a Jakubském náměstí
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem do NPÚ (vpravo od vchodu do galerie)
 • Budova: výtah do všech pater naproti recepci, v 1. PP na přístupu do Galerie Sklepení schod – personál zajistí nájezd)
 • WC bezbariérové: vlevo za recepcí

Vila Stiassni – Národní památkový ústav ÚOP Brno
Hroznová 14, Pisárky

 • nepřístupný objekt (objekt přístupný pouze po prudké nerovné příjezdové cestě, při vstupu do objektu pět schodů)

HaDivadlo

Adresa: Poštovská 8D – pasáž Alfa, Brno, tel.: 542 212 761, www.hadivadlo.cz

 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: přístupná celá – výtah
 • WC bezbariérové

Brněnské kulturní centrum

Radnická 4, Brno

Věž Staré radnice

 • Vstup: nepřístupné (historická budova – úzké kamenné schody)

Galerie Kabinet, Galerie U Dobrého pastýře, ProstorR2Galerie mladých
Radnická 4, Brno (tel.: 542 427 108)

 • Parkování: nevyhrazené
 • Vstup: nepřístupný (4 schody)
 • Budova: nepřístupná
 • WC bezbariérové: není

Diecézní muzeum

Petrov 1, Brno, tel: 731 404 000, www.petrovinfo.cz
 • Parkování: možné naproti vchodu (příjezd ulicí Biskupská, pro možnost parkování je nutné si u pokladny vyžádat povolení – není nutná předchozí domluva)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem, nutné si vyžádat otevření dvoukřídlových dveří, zvonek u vstupu do objektu
 • Budova: přístupná pokladna vlevo od vstupu (návštěvu třeba nahlásit), výtah do všech pater, menší část expozice v 1. PP nepřístupná (dva schody)
 • WC bezbariérové: vpravo od pokladny

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov 9, Brno , tel: 543 235 031, www.biskupstvi.cz/petrov,

 • Parkování: možné vlevo od hlavního vchodu (příjezd ulicí Biskupská, pro možnost parkování je nutné mít povolení od biskupství – to je možné získat od služby v katedrále, případně přímo v budově biskupství či na faře vedle katedrály)
 • Vstup: bezbariérový hlavním vchodem
 • Budova: přístupná

Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
Komenského náměstí Brno

 • Parkování: vyhrazené místo vlevo od vstupu do kostela u budovy Masarykovy univerzity
 • Vstup: bariérový - pouze po schodišti
 • Budova: prostor v kostele bez výškových nerovností

Národní divadlo Brno

Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 31/7,

 • pro bezbariérový  vstup je vždy nutná předchozí telefonická domluva
 • Parkování : při objektu vyhrazená parkovací místa
 • Vstup : bezbariérový vstup z ulice Rooseveltova, přístup do přízemí pomocí schodišťové plošiny
 • WC bezbariérové: chybí, možnost využít bezbariérové WC v restauraci Bohéma – klíč má personál restaurace

Mahenovo divadlo
Dvořákova 20

 • pro bezbariérový vstup je vždy nutná předchozí telefonická domluva, vstup vždy s pomocí asistence
 • Parkování: nevyhrazená parkovací stání
 • Vstup: bezbariérový pouze služebním vchodem, odkud je možné za použití sklopné rampy a výtahu se dostat do prostoru hlediště. V případě širšího vozíku než je 65 cm je nutné pro vstup do objektu využít nákladního výtahu z ulice Dvořákova a do hlediště se dostat přes jeviště divadla.
 • WC bezbariérové: mají v přízemí u šaten

Divadlo Reduta
Zelný trh 4

 • Parkování: nevyhrazená parkovací stání
 • Vstup: bezbariérový hlavní vstup
 • Budova: pohyb po budově pomocí výtahu
 • WC bezbariérové: mají v přízemí i v patře