Získat aplikaci Adobe Flash Player

Časový průvodce

17:00

Dům umění města Brna, Dům umění, Malinovského náměstí 2
Artjarmark kavárny Trojka. Nenechte si ujít již tradiční,
leč ojedinělý Artjarmark na nádvoří, podpořený hudebními a divadelními
vystoupeními v podvečer. Artjarmark je výtvarnou alternativou klasických trhů
a příjemným zastavením v probíhajícím muzejněnočním úprku. Mladí výtvarníci
nabízejí originální dárky, netradiční ruční práce, ale i neformálně prezentují
svou volnou tvorbu (do 01:00).

18:00

Moravská galerie v Brně,Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Tisíc ornamentů a jedna noc / výtvarná dílna zaměřená
na tvorbu ornamentu (do 23:00)

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Nešvilský krúžek — úvodním koncertem oslaví abrahámoviny i čtyři
z chlapců z Nešvilu

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Velké hradní nádvoří — komponovaný program připravený
Agenturou REX za podpory statutárního města Brna zaměřený na výstavu
Tapisérie z Bayeux a připomínající 600. výročí úmrtí moravského markraběte
Jošta Lucemburského — diváci uvidí tanec, šerm a kostýmy doby gotické (do 24:00).
Rytíř krále Jana — dětský turnaj

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Ukázka loutek ze sbírek muzea / hra s loutkami (foyer) (do 21:00)

Moravské zemské muzeum , Biskupský dvůr, Muzejní ulice 1
Ukázky zdobení kraslic na výstavě Malované vejce (do 20:00)
Volná návštěva věže kaple v Biskupském dvoře (do 24:00)

Moravské zemské muzeum , Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
Čajchana v jurtě — osvěžení v podobě speciálních arabských
čajových specialit a tradičních vodních dýmek (do 24:00)

Arabská kavárna — ochutnávka a ukázka přípravy arabské
kávy dle tradiční receptury v horkém písku z rukou mistra České republiky
v přípravě DJAZVY (do 24:00)

Matějka Regge, Dub, Etno, „Jáhly sound“ — interaktivní
hudební doprovod v průběhu celé muzejní noci (do 24:00)

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Interaktivní program na výstavě Koloniál u pana Bajzy (do 24:00)
Mimořádné zpřístupnění sklepních prostor paláce (do 24:00)

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Workshop pro děti (do 19:30)

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Romský košíkář předvádí výrobu proutěných košů (muzejní dvůr) (do 19:00)
Ochutnávka tradiční romské kuchyně (muzejní dvůr) (do 22:00)

Dům umění města Brna, Dům umění, Malinovského náměstí 2
Animace na výstavách pod vedením absolventů workshopu
Hranice možností — místo pro vzdělávání ve výstavních prostorech (do 22:00)

Muzejní noc s kavárnou Leporelo+ (www.leporeloplus.cz). Hudební produkce DJs Rádia R, moderuje Jan Gerych (do 24:00)
Dětská soutěž Leporelo+, kreslení na dlažbu před Domem umění

Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Animace na výstavách (do 22:00)

Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a
Prohlídka Mendelova včelína s včelkou Májou

Diecézní muzeum, Petrov 1
Prohlídky expozice s výkladem, volná prohlídka výstavy: Turínské plátno — podoby Kristovy tváře (do 24:00)

Národní památkový ústav, Galerie Sklepení, nám. Svobody 8
Ukázky aranžování květin profesionálními floristy
(nádvoří) (do 19:00)

Národní památkový ústav, Vila Stiassni, Hroznová 14, Pisárky
Derniéra výstavy Nahlas — Stiassnich deset
V přízemí vily, která je dílem slavného architekta Ernsta Wiesnera, lze
zhlédnout práce studentů či čerstvých absolventů FA VUT, a to prostřednictvím
tří projektů a jednoho modelu od každého tvůrce. Prohlídku vily a výstavy
zpestří hudební doprovod (do 22:00).

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Bubny skupiny Spálený sušenky

Malá škola orientálního tance tanečního studia Slunce
(hudební klubovna, 3. podlaží) (do 23:00)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník, Mahenova 8
Hvězdné pohádky — Divadlo Koráb (na zahradě nebo na půdě, podle
počasí)

Červený kostel, Komenského náměstí
varhanní koncert

Brněnské kulturní centrum, Radnická 2—10
Noční výhled na Brno / vyhlídková věž Staré radnice (do 24:00)
Ražba pamětních mincí při vstupu na věž (do 23:30)
Prodloužená otevírací doba informačního centra Pod
Krokodýlem (do 22:00)
Komentované prohlídky výstav za účasti autorů:
Petr Cabalka — Úplně sám. Kresby a instalace člena skupiny Anymade.
Kombinace precizní kresby, malby s animací a grafikou s důrazem na instalační
řešení (Galerie Kabinet)
Filip Cenek a Ivan Palacký — Koberce, záclony. Projekt představující
improvizovanou spolupráci hudebníka a architekta Ivana Palackého a Filipa
Cenka (Galerie U Dobrého pastýře)
Obrat. Součást kurátorského projektu Jiřího Ptáčka „Galerie mládí“ —
tematického cyklu deseti výstav, které se uskuteční v průběhu roku 2011
v Galerii mladých. Jedná se o jakési horizontální bienále široce tematizující
mládí (Galerie mladých)
Výtvarná dílna Noc v maskách (Galerie BKC) (do 22:00)
VJ-ing (atrium v objektu U Dobrého pastýře) (do 23:00)
Divadlo Šavgoč: Tele
Pouliční představení uváděné ve spolupráci s festivalem
Divadelní svět Brno proběhne na Moravském náměstí
(za příznivého počasí pod širým nebem)!

18:10

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Divadlo Paravánek: Pec nám spadla. K. Rakovčíková a P. Putna
naučí děti při zbrusu novém pohádkovém představení spoustu písniček

18:15

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Surmajovci. Tadiční romská cimbálová muzika (přednáškový sál) (do 19:00)

Hudební dílna s výukou romských písní pod vedením
populárního romského písničkáře Gejzy Horvátha (knihovna a studovna) (do 19:15)

18:30

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Vystoupení bigbandového orchestru (nádvoří) (do 22:00)

Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a
Prohlídka Mendelova včelína s včelkou Májou

Diecézní muzeum, Petrov 1
Divadelní představení studentů JAMU na téma
Jákobovy příběhy

Červený kostel, Komenského náměstí
audiovizuální pásmo z historie Červeného kostela

18:45

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Templář — Buhurt

19:00

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
Moderní a současné umění / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Česká moderna a meziválečná avantgarda
první poloviny 20. století )

Plocha, hloubka, prostor / prohlídka výstavy s výkladem (Perspektivní motivy a principy
v umění / Kresby, grafiky, obrazy, fotografie, instalace a videa z pohledu
principů perspektivy)

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Užité umění a design / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla,
keramiky, porcelánu, drahých kovů)

Příběhy tisíce a jedné noci / prohlídka výstavy
s výkladem (Islámské umění ve sbírkách Moravské
galerie v Brně / Kolekce orientálního umění ze sbírek MG, formovaná
koncem 19. století pod vlivem světových výstav a obecnou náklonností tehdejší
společnosti k Orientu)

Václav Ryčl / prohlídka výstavy s výkladem (Blue Boy / Svědectví fotografií, kreseb a filmů o zápase talentu s nemocnou psychikou)

Stylové orientální občerstvení vám nabídne slané i sladké
arabské speciality (do 23:00)

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Od gotiky do 19. století / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Evropské umění od 14. do 19. století)

Viktor Kolář / prohlídka výstavy s výkladem; možnost prohlížet si
fotografie ve světle tzv. čelovky, případně baterky podtrhne neopakovatelnou
atmosféru

Betonovej bez / kakofonní underground z Brna připomínající
rachitické rachocení míchačky na beton, který vytváří onu nezkorumpovatelnou
hudební kvalitu šedé hmoty (do 22:00)

Noční Videotime speciál / projekce videoartu
a experimentálních filmů studentů Kabinetu videa Fakulty výtvarných umění VUT (do 23:00)

Noční Videotime speciál / projekce videoartu
a experimentálních filmů studentů Kabinetu videa Fakulty výtvarných umění VUT (do 23:00)

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Módní přehlídka k padesátinám
Technického muzea v Brně. Molo historie představí prostřednictvím
korzujících modelů etapy vývoje jeho expozic v Brně i technických památek.
Za hudebního doprovodu, pomocí velkoplošné projekce a dalších didaktických
pomůcek návštěvníky minulostí muzea provede Dr. Zdeněk Korčián, který bude
zároveň moderátorem večera.
Celým programem bude provázet skupina Melody Band, hrající k poslechu
i tanci.

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Zvukové záznamy slavných herců z divadelních představení (Program v přednáškovém sále)

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
Hudební uskupení Onotopude doprovodí prohlídku stálých
expozic etnickou hudbou a šamanskými bubny (do 22:00)

Cirkus LEGRANDO — žonglování, chůdy, balancování, skeče
performerů, kteří rozptýlí čekající…(do 22:00)

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Pohled do zákulisí muzejní práce a prezentace
VOŠ restaurátorské Brno

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Výtvarná dílna pro děti. Práce se včelím voskem (dětský ateliér) (do 20:00)

Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9
Equipe animazione DJ‘s. Zatančete si na nádvoří Domu pánů z Kunštátu

Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a
Prohlídka Mendelova včelína s včelkou Májou

Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Benediktinský
klášter Rajhrad
Volná prohlídka památníku (do 23:30)

Muzeum Brněnska, Památník Mohyla míru, Prace
Volná prohlídka stěžejních částí multimediální expozice Bitva tří
císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 a expozice Fenomén Austerlitz (do 23:30)

Možnost posezení ve stylovém prostředí výletní kavárny
s romantickým výhledem na osvětlené Brno (do 23:30)

Muzeum Brněnska, Podhorácké muzeum, klášter Porta coeli, Předklášteří
Dramatická scénka, umělecký řezbář, vojáci z doby
napoleonských válek, motocykly, cimbálová muzika a mužský sbor
Slavnostní osvětlení portálu, časové prohlídky kostela, volný
vstup do muzea, stánkový prodej, občerstvení

Diecézní muzeum, Katedrála svatých Petra a Pavla
Varhanní koncert (Ondřej Maňák, Lukáš Rýdlo)

Národní památkový ústav, Galerie Sklepení, nám. Svobody 8
Koncert Dětského sboru Brno (nádvoří)
Pěvecké sdružení dětí vedených V. Maťašovou působí na půdě Janáčkova
divadla, vystupuje v operách i na vlastních koncertech. Repertoár zahrnuje
klasickou hudbu i zcela moderní, mnohdy napsanou přímo pro tento dětský
sbor (do 20:30).

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Step v podání nejmladší členky studia No Feet a orientální tanec
v podání malých tanečnic z tanečního studia Slunce

Červený kostel, Komenského náměstí
pěvecký sbor Cantate Domino

19:15

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Choreografie a pěvecká vystoupení studentů ateliéru muzikálového
herectví DIFA JAMU (ročník J. Janěkové a D. Klementové) a pohybové
vystoupení a ukázky práce Atelieru výchovné dramatiky neslyšících pod
vedením Z. Mikotové

19:30

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Rytíř krále Jana — dětský turnaj

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Gotický sál na Malém nádvoří — soubor Divadla hudby
a poezie AGADIR s novým pořadem Na každého čeká jeho verš II. Koláž
zhudebněné poezie 15 současných brněnských básníků (Pavel Burlev, Vladimír
Šrámek, Eva Talpová, Marta Veselá-Jirousová, Dušan Malíř, Marta Hlušíková,
Jiří Staněk, Taťána Maťátková, Angelos Morfeas, Vladimír Křivánek, Karel Filip
Gallina, Hana Minaříková, František Schildberger, Petr Odehnal, Ivan Petlan).

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Luminiscence (světélkování) a radioaktivita
minerálů /Program v přednáškovém sále (do 20:30)

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
M-Dance. Taneční vystoupení skupiny Michala
Šaraye, mistra Evropy ve street dance (přednáškový sál) (do 20:30)

Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a
Hudební vystoupení Miroslav Tesař + Mário Buzzi

Červený kostel, Komenského náměstí
audiovizuální pásmo Proč není jedna církev?

19:45

Muzeum Brněnska, Památník Mohyla míru, Prace
Za slavnostního osvětlení areálu vystoupí v interiéru kaple
památníku ženský pěvecký sbor Mladost, který provede skladby české
i světové klasické hudby

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník, Mahenova 8
Divadlo Útulek: Smím prosit? — improvizace na téma mládež kontra
dospělí

20:00

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
Workshop na perspektivní téma připravený
Tomášem Vaňkem, který je považován za jednoho z nejzajímavějších
a nejzapamatovatelnějších současných umělců; svou tvorbou nenápadně
participuje na skutečnosti, kterou vnímáme někdy příliš samozřejmě (do 22:00)

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Užité umění a design / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů)

Made in Villa / prohlídka výstavy s výkladem (oděvní design inspirovaný architektem
Jurkovičem / Modely z dílen předních oděvních designérů Jakuba Polanky,
Denisy Nové, Aleše a Báry Šeligových (duo alešbáry), Petra Kaloudy, Pavla
Jevuly a Zdeňky Imreczeové)

Jumping Drums / koncert skupiny bubeníků, kterou symbióza
rytmů a melodií všech světových kontinentů řadí mezi současnou evropskou
špičku a která neváhá návštěvníky zapojit do svého originálního programu (do 22:00)

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Viktor Kolář / prohlídka výstavy s výkladem; možnost prohlížet si
fotografie ve světle tzv. čelovky, případně baterky podtrhne neopakovatelnou
atmosféru

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Bájný amulet — Bravo Team

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos, Pisárecká 5
Taneční vystoupení Rahat Lukum — orientální tance za hudebního
doprovodu skupiny Baharat — hudby z daleké Arábie, Persie a Turecka (do 22:00)

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Odborný výklad v kapli — Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur
(Kateřina Cichrová)
Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14

Komentovaná prohlídka v expozici Život a dílo Leoše Janáčka

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Romský košíkář předvádí výrobu proutěných
košů (muzejní dvůr) (do 22:00)

Dům umění města Brna, Dům umění, Malinovského náměstí 2
Kino Voyer. Instalace a projekce Ateliéru tělového designu FaVU(do 24:00)

Fashion show Sandry Švehlíkové a Moniky Přikrylové, tanec Dagmar
Jiřičková a Eva Juřičková

Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Benediktinský
klášter Rajhrad
I teta Kateřina toužila po dráze spisovatelské… Literární
pásmo ke 100. výročí narození autora legendárního Saturnina, ostravského
rodáka Zdeňka Jirotky

Diecézní muzeum, Petrov 1
Prostranství před Diecézním muzeem

Divadelní představení studentů JAMU na téma
Jákobovy příběhy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Komentované prohlídky barokního
Schrattenbachova paláce s malým tanečním překvapením skupiny No Feet

Roztančete s námi hmotu aneb Fyzika vás
zve na dámskou volenku, doprovodný program Hvězdárny a planetária Brno.
Ladné pohyby, rytmus, elegance, vášeň, krása, to vše nejsou jen atributy
tanečníka, ale i rozvášněného vědce. Přijďte se podívat na tango s vírovými
prstenci, ladný waltz s Van de Grafovým generátorem nebo raketový
rock n'roll. Délka programu cca 30 minut (konferenční sál, 5. podlaží)

Galerie HaDivadla, Alfa pasáž, Poštovská 8d
Ukázka z představení CAFÉ MAKAK
Improvizovaná debata na středně dlouhých vlnách Radia Makak. Debata
stopáží uměřená, ovšem ohniskem sváru diskuse jsou zde téměř vždy témata
silně alarmující a po nápravě poměrů volající! Těší se na vás účinkující
i moderátoři, lidé, kterým v převážné většině není osud ničeho na naší planetě,
od agamy až po žraloka, lhostejný!
Autoři Tereza Adámková, Jakub Vítek, režie Tereza Adámková

Hvězdárna a planetárium Brno, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Astronomicko-fyzikální experimenty Roztančete
s námi hmotu…

Červený kostel, Komenského náměstí
pěvecký sbor Cantate Domino

20:00+

Brněnské kulturní centrum, Radnická 2—10
World Dance Show: Přehlídka tanců celého světa v podání
tanečních a hudebních skupin. Ochutnejte atmosféru Orientu, Afriky, Dálného
východu a dalších koutů naší planety (nádvoří Staré radnice)

Komentované prohlídky výstav za účasti autorů: Petr Cabalka — Úplně sám. Kresby a instalace člena skupiny Anymade.
Kombinace precizní kresby, malby s animací a grafikou s důrazem na instalační
řešení (Galerie Kabinet)
Filip Cenek a Ivan Palacký — Koberce, záclony. Projekt představující
improvizovanou spolupráci hudebníka a architekta Ivana Palackého a Filipa
Cenka (Galerie U Dobrého pastýře)
Obrat. Součást kurátorského projektu Jiřího Ptáčka „Galerie mládí“ —
tematického cyklu deseti výstav, které se uskuteční v průběhu roku 2011
v Galerii mladých. Jedná se o jakési horizontální bienále široce tematizující
mládí (Galerie mladých)

Divadlo Šavgoč: Tele
Pouliční představení uváděné ve spolupráci s festivalem
Divadelní svět Brno proběhne na Moravském náměstí
(za příznivého počasí pod širým nebem)!

20:10

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Bubny skupiny Spálený sušenky

20:30

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Možná sdělení / komentovaná prohlídka na galerii v 1. patře

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Módní přehlídka k padesátinám
Technického muzea v Brně. Molo historie představí prostřednictvím
korzujících modelů etapy vývoje jeho expozic v Brně i technických památek.
Za hudebního doprovodu, pomocí velkoplošné projekce a dalších didaktických
pomůcek návštěvníky minulostí muzea provede Dr. Zdeněk Korčián, který bude
zároveň moderátorem večera.
Celým programem bude provázet skupina Melody Band, hrající k poslechu
i tanci.

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Tanec na hradě

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Zvukové záznamy slavných herců z divadelních
představení / Program v přednáškovém sále

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Projekce filmů o Janáčkovi a oper Leoše Janáčka (audiovizuální sál) (do 24:00)

Mendelovo muzeum MU, Mendlovo nám. 1a
Prohlídka Mendelova včelína s včelkou Májou

Muzeum Brněnska, Podhorácké muzeum, klášter Porta coeli, Předklášteří
Dramatická scénka, umělecký řezbář, vojáci z doby
napoleonských válek, motocykly, cimbálová muzika a mužský sbor

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Tanec a step členek studia No Feet se střídá s Ohnivou salsou taneční
skupiny Locas por salsa

Komentované prohlídky barokního
Schrattenbachova paláce s malým tanečním překvapením skupiny No Feet

Červený kostel, Komenského náměstí
audiovizuální pásmo z historie Červeného kostela

20:45

Muzeum Brněnska, Památník Mohyla míru, Prace
Za slavnostního osvětlení areálu vystoupí v interiéru kaple
památníku ženský pěvecký sbor Mladost, který provede skladby české
i světové klasické hudby

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Roztančete s námi hmotu aneb Fyzika vás
zve na dámskou volenku, doprovodný program Hvězdárny a planetária Brno.
Ladné pohyby, rytmus, elegance, vášeň, krása, to vše nejsou jen atributy
tanečníka, ale i rozvášněného vědce. Přijďte se podívat na tango s vírovými
prstenci, ladný waltz s Van de Grafovým generátorem nebo raketový
rock n'roll. Délka programu cca 30 minut (konferenční sál, 5. podlaží)

Hvězdárna a planetárium Brno, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Astronomicko-fyzikální experimenty Roztančete
s námi hmotu…

21:00

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
Moderní a současné umění / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Česká moderna a meziválečná avantgarda
první poloviny 20. století )

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Užité umění a design / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla,
keramiky, porcelánu, drahých kovů)

Příběhy tisíce a jedné noci / prohlídka výstavy
s výkladem ( Islámské umění ve sbírkách Moravské
galerie v Brně / Kolekce orientálního umění ze sbírek MG, formovaná
koncem 19. století pod vlivem světových výstav a obecnou náklonností tehdejší
společnosti k Orientu)

Václav Ryčl / prohlídka výstavy s výkladem (Blue Boy / Svědectví fotografií, kreseb a filmů o zápase talentu s nemocnou psychikou)

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Od gotiky do 19. století / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Evropské umění od 14. do 19. století)

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Templář — Buhurt

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Luminiscence (světélkování) a radioaktivita
minerálů (do 22:00)

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Multikulturní večer s módní přehlídkou

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Vystoupení mužského sboru Láska opravdivá
Možnost zakoupení pohlednic a publikací o L. Janáčkovi

Dům umění města Brna, Dům umění, Malinovského náměstí 2
Duo Štěpánka Haničicová

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Komentované prohlídky barokního
Schrattenbachova paláce s malým tanečním překvapením skupiny No Feet

Červený kostel, Komenského náměstí
varhanní koncert

Národní divadlo Brno — Host 2011 , Divadlo Reduta, Zelný trh 4
Ukázky z projektu Sinfonietta VideoART — T. Rychetský
a P. Hejný ztvárnili jednu z nejslavnějších symfonických skladeb světové
hudební literatury — Sinfonietta Leoše Janáčka jako videoart (do 01:00)

Volná prohlídka prostor a sálů divadla Reduta (do 01:00)

21:15

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Surmajovci. Tadiční romská cimbálová muzika (přednáškový sál) (do 22:00)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník, Mahenova 8
Zpívá Máša Kubátová

21:30

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Bájný amulet — Bravo Team

Gotický sál na Malém nádvoří — soubor Divadla hudby
a poezie AGADIR s novým pořadem Na každého čeká jeho verš II. Koláž
zhudebněné poezie 15 současných brněnských básníků (Pavel Burlev, Vladimír
Šrámek, Eva Talpová, Marta Veselá-Jirousová, Dušan Malíř, Marta Hlušíková,
Jiří Staněk, Taťána Maťátková, Angelos Morfeas, Vladimír Křivánek, Karel Filip
Gallina, Hana Minaříková, František Schildberger, Petr Odehnal, Ivan Petlan).

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Pohled do zákulisí muzejní práce a prezentace VOŠ restaurátorské Brno

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Komentovaná prohlídka v expozici Život a dílo Leoše Janáčka

Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Benediktinský klášter Rajhrad
I teta Kateřina toužila po dráze spisovatelské… Literární
pásmo ke 100. výročí narození autora legendárního Saturnina, ostravského
rodáka Zdeňka Jirotky

Diecézní muzeum, Petrov 1
Prostranství před Diecézním muzeem

Divadelní představení studentů JAMU na téma
Jákobovy příběhy

Diecézní muzeum, Katedrála svatých Petra a Pavla
Varhanní koncert (Ondřej Maňák, Lukáš Rýdlo)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Komentované prohlídky barokního
Schrattenbachova paláce s malým tanečním překvapením skupiny No Feet

Roztančete s námi hmotu aneb Fyzika vás
zve na dámskou volenku, doprovodný program Hvězdárny a planetária Brno.
Ladné pohyby, rytmus, elegance, vášeň, krása, to vše nejsou jen atributy
tanečníka, ale i rozvášněného vědce. Přijďte se podívat na tango s vírovými
prstenci, ladný waltz s Van de Grafovým generátorem nebo raketový
rock n'roll. Délka programu cca 30 minut (konferenční sál, 5. podlaží)

Hvězdárna a planetárium Brno, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Astronomicko-fyzikální experimenty Roztančete
s námi hmotu…

Červený kostel, Komenského náměstí
audiovizuální pásmo Proč není jedna církev?

21:45

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Bubny skupiny Spálený sušenky

22:00

Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18
Moderní a současné umění / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Česká moderna a meziválečná avantgarda
první poloviny 20. století ).

Plocha, hloubka, prostor / prohlídka výstavy s výkladem (Perspektivní motivy a principy
v umění / Kresby, grafiky, obrazy, fotografie, instalace a videa z pohledu
principů perspektivy).

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Příběhy tisíce a jedné noci / prohlídka výstavy s výkladem (Islámské umění ve sbírkách Moravské
galerie v Brně / Kolekce orientálního umění ze sbírek MG, formovaná
koncem 19. století pod vlivem světových výstav a obecnou náklonností tehdejší
společnosti k Orientu).

Made in Villa / prohlídka výstavy s výkladem (oděvní design inspirovaný architektem
Jurkovičem / Modely z dílen předních oděvních designérů Jakuba Polanky,
Denisy Nové, Aleše a Báry Šeligových (duo alešbáry), Petra Kaloudy, Pavla
Jevuly a Zdeňky Imreczeové).

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
Od gotiky do 19. století / prohlídka stálé expozice
s výkladem (Evropské umění od 14. do 19. století)

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Módní přehlídka k padesátinám Technického muzea v Brně. Molo historie představí prostřednictvím korzujících modelů etapy vývoje jeho expozic v Brně i technických památek. Za hudebního doprovodu, pomocí velkoplošné projekce a dalších didaktických pomůcek návštěvníky minulostí muzea provede Dr. Zdeněk Korčián, který bude zároveň moderátorem večera. Celým programem bude provázet skupina Melody Band, hrající k poslechu i tanci.

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Tanec na hradě

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
Zvukové záznamy slavných herců z divadelních představení/ Program v přednáškovém sále

Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, Muzejní ulice 1
Andělé z lesa — pohádkový příběh v podání Divadla Líšeň
(nádvoří)

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen (Etnografický ústav), Kobližná 1
Odborný výklad ve výstavě Plesy, bály, masopusty (Hana Dvořáková)

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Vystoupení mužského sboru Láska opravdivá
Možnost zakoupení pohlednic a publikací o L. Janáčkovi

Dům umění města Brna, Dům umění, Malinovského náměstí 2
Koncert: Burningboy

Muzeum Brněnska, Podhorácké muzeum, klášter Porta coeli, Předklášteří
Dramatická scénka, umělecký řezbář, vojáci z doby
napoleonských válek, motocykly, cimbálová muzika a mužský sbor

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Vystoupení malých tanečníků romské skupiny Merci

Komentované prohlídky barokního
Schrattenbachova paláce s malým tanečním překvapením skupiny No Feet

Galerie HaDivadla, Alfa pasáž
Ukázka z představení CAFÉ MAKAK
Improvizovaná debata na středně dlouhých vlnách Radia Makak. Debata
stopáží uměřená, ovšem ohniskem sváru diskuse jsou zde téměř vždy témata
silně alarmující a po nápravě poměrů volající! Těší se na vás účinkující
i moderátoři, lidé, kterým v převážné většině není osud ničeho na naší planetě,
od agamy až po žraloka, lhostejný!
Autoři Tereza Adámková, Jakub Vítek, režie Tereza Adámková

Červený kostel, Komenského náměstí
varhanní koncert

22:15

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
M-Dance. Taneční vystoupení skupiny Michala Šaraye, mistra Evropy ve street dance (přednáškový sál) (do 23:15)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Roztančete s námi hmotu aneb Fyzika vás
zve na dámskou volenku, doprovodný program Hvězdárny a planetária Brno.
Ladné pohyby, rytmus, elegance, vášeň, krása, to vše nejsou jen atributy
tanečníka, ale i rozvášněného vědce. Přijďte se podívat na tango s vírovými
prstenci, ladný waltz s Van de Grafovým generátorem nebo raketový
rock n'roll. Délka programu cca 30 minut (konferenční sál, 5. podlaží)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník, Mahenova 8
Báseň na dobrou noc, Jiří Mahen (ze záznamu)
Volná prohlídka stálé expozice: pracovna Jiřího Mahena

Hvězdárna a planetárium Brno, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Astronomicko-fyzikální experimenty Roztančete s námi hmotu…

22:20

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4
Cimbálová muzika

22:30

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Templář — Buhurt

Červený kostel, Komenského náměstí
audiovizuální pásmo z historie Červeného kostela

Národní divadlo Brno — Host 2011 , Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 31/7
Netradiční prohlídka Dům hrůzy aneb co se děje v noci
v opeře

23:00

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Překvapení muzejní noci inspirované orientem, které vás rozhodně
nenechá chladné

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Bájný amulet — Bravo Team

Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, Muzejní ulice 1
Andělé z lesa — pohádkový příběh v podání Divadla Líšeň
(nádvoří)

Moravské zemské muzeum, Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14
Vystoupení mužského sboru Láska opravdivá
Možnost zakoupení pohlednic a publikací o L. Janáčkovi

Červený kostel, Komenského náměstí
varhanní koncert

Národní divadlo Brno — Host 2011 , Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 31/7
Netradiční prohlídka Dům hrůzy aneb co se děje v noci
v opeře

Čtyři údery srdce / Horizontal theater
Zažijte netradiční zážitek v ojedinělém projektu. Na jevišti proběhne výtvarné
divadlo, při kterém diváci leží. První projekt svého druhu. Autorem je známý
scénograf a divadelník D. Dvořák.

Národní divadlo Brno — Host 2011, Mahenovo divadlo, Dvořákova 20
Volná prohlídka prostor a sálu (do 01:00)

Velkoformátová projekce na plátně 11m x 7m velkolepé
historické fresky režiséra Z. Plachého KRÁL RICHARD III. (do 01:00)

Light designová magická konceptuální instalace Rocca
a P. Juráše na slavnostním schodišti a ve slavnostním foyer: pohřeb krále
Richarda III. (do 01:00)

23:30

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105
Módní přehlídka k padesátinám
Technického muzea v Brně. Molo historie představí prostřednictvím
korzujících modelů etapy vývoje jeho expozic v Brně i technických památek.
Za hudebního doprovodu, pomocí velkoplošné projekce a dalších didaktických
pomůcek návštěvníky minulostí muzea provede Dr. Zdeněk Korčián, který bude
zároveň moderátorem večera.
Celým programem bude provázet skupina Melody Band, hrající k poslechu
i tanci.

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67
Surmajovci. Tadiční romská cimbálová muzika (přednáškový sál) (do 24:00)

Červený kostel, Komenského náměstí
Půlnoční bohoslužba

23:40

Národní divadlo Brno — Host 2011 , Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 31/7
Čtyři údery srdce / Horizontal theater
Zažijte netradiční zážitek v ojedinělém projektu. Na jevišti proběhne výtvarné
divadlo, při kterém diváci leží. První projekt svého druhu. Autorem je známý
scénograf a divadelník D. Dvořák.

23:45

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk
Šaškův oheň — REX

00:20

Národní divadlo Brno — Host 2011 , Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 31/7
Čtyři údery srdce / Horizontal theater
Zažijte netradiční zážitek v ojedinělém projektu. Na jevišti proběhne výtvarné
divadlo, při kterém diváci leží. První projekt svého druhu. Autorem je známý
scénograf a divadelník D. Dvořák.