Získat aplikaci Adobe Flash Player

Moravská galerie v Brně

www.moravska-galerie.cz
Poslední vstup ve 23:30 hodin

Pražákův palác, Husova 18
STÁLÁ EXPOZICE:
Moderní a současné umění / Česká moderna a meziválečná avantgarda první poloviny 20. století
VÝSTAVY:
Plocha, hloubka, prostor. Perspektivní motivy a principy v umění / Kresby, grafiky, obrazy, fotografie, instalace a videa z pohledu principů perspektivy
Cyril Blažo: Pekný žobrák / Překresby coby vizuální hra s překódováním reprodukcí starých knih a časopisů

19:00, 21:00, 22:00 Moderní a současné umění / prohlídka stálé expozice s výkladem
19:00, 22:00 Plocha, hloubka, prostor / prohlídka výstavy s výkladem
20:00—22:00 Workshop na perspektivní téma připravený Tomášem Vaňkem, který je považován za jednoho z nejzajímavějších a nejzapamatovatelnějších současných umělců; svou tvorbou nenápadně participuje na skutečnosti, kterou vnímáme někdy příliš samozřejmě

Knihovna MG nabízí možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi o umění, architektuře a designu

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
STÁLÁ EXPOZICE:
Užité umění a design / Vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů
Možná sdělení — kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké
VÝSTAVY:
Příběhy tisíce a jedné noci. Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně / Kolekce orientálního umění ze sbírek MG, formovaná koncem 19. století pod vlivem světových výstav a obecnou náklonností tehdejší společnosti k Orientu
Václav Ryčl — Blue Boy / Svědectví fotografií, kreseb a filmů o zápase talentu s nemocnou psychikou
Made in Villa — oděvní design inspirovaný architektem Jurkovičem / Modely z dílen předních oděvních designérů Jakuba Polanky, Denisy Nové, Aleše a Báry Šeligových (duo alešbáry), Petra Kaloudy, Pavla Jevuly a Zdeňky Imreczeové
Umělecká produkce Českomoravských skláren ve 40. letech 20. století / Kolekce uměleckého skla Atel a Antik realizovaná v krásenské sklárně během druhé světové války

19:00, 20:00, 21:00 Užité umění a design / prohlídka stálé expozice s výkladem
19:00, 21:00, 22:00 Příběhy tisíce a jedné noci / prohlídka výstavy s výkladem
19:00, 21:00 Václav Ryčl / prohlídka výstavy s výkladem
20:00, 22:00 Made in Villa / prohlídka výstavy s výkladem
20:30 Možná sdělení / komentovaná prohlídka na galerii v 1. patře
18:00—23:00 Tisíc ornamentů a jedna noc / výtvarná dílna zaměřená na tvorbu ornamentu
20:00—22:00 Jumping Drums / koncert skupiny bubeníků, kterou symbióza rytmů a melodií všech světových kontinentů řadí mezi současnou evropskou špičku a která neváhá návštěvníky zapojit do svého originálního programu
23:00 Překvapení muzejní noci inspirované orientem, které vás rozhodně nenechá chladné
19:00—23:00 Stylové orientální občerstvení vám nabídne slané i sladké arabské speciality

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a
STÁLÁ EXPOZICE:
Umění od gotiky po 19. století / Evropské umění od 14. do 19. století
VÝSTAVY:
Viktor Kolář / Fotografická zpráva o proměnách člověka a jeho životního prostoru balancující na hraně sociologické sondy a magického realismu
Et in Roma ego / Fontana di Trevi a jiné kresby Františka Antonína Grimma

19:00, 21:00, 22:00 Od gotiky do 19. století / prohlídka stálé expozice s výkladem
19:00, 20:00 Viktor Kolář / prohlídka výstavy s výkladem; možnost prohlížet si fotografie ve světle tzv. čelovky, případně baterky podtrhne neopakovatelnou atmosféru
19:00—22:00 Betonovej bez / kakofonní underground z Brna připomínající rachitické rachocení míchačky na beton, který vytváří onu nezkorumpovatelnou hudební kvalitu šedé hmoty
19:00—23:00 Noční Videotime speciál / projekce videoartu a experimentálních filmů studentů Kabinetu videa Fakulty výtvarných umění VUT
19:00—23:00 Okamžiky muzejní noci v galerii vám zpříjemní rozmanité občerstvení

Bez konkurence / jarmark katalogů a publikací o umění až s 50% slevou ve všech budovách MG