Získat aplikaci Adobe Flash Player

Jízdní řády

Doprava v průběhu Brněnské muzejní noci bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami DPMB, a.s. Doprava na linkách A, B, C, D, E, F, G, H a vstup do muzeí jsou zdarma. Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označnené symbolem). Platí jen v sobotu 14. května 2011. Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151,
656 46 Brno, www.dpmb.cz

Pro jízdu mimořádnými linkami C a H je možná jízda z České pouze s bezplatnou jízdenkou – místenkou. Jízenka – místenka slouží jako prostředek pro zajištění rovnoměrného vytížení dohodnuté přepravní kapacity v závislosti na kapacitě dotčených muzejních expozicí. Jízdenka – místenka slouží k rezervaci jízdy pro 1 osobu (příp. s jedním dítětem do 6 let) na uvedený odjezd spoje z České. Pro cestu zpět není obsazování vozidel regulováno (jízdenka – místenka nebude vyžadována). Jízdenka – místenka nezakládá nárok na místo k sezení. Jízdenka – místenka je bezplatná a bude ji možno vyzvednout od 11. května 2011 v informačním autobusu Brněnské muzejní noci na náměstí Svobody a to do vyčerpání stanovené kapacity.

JÍZDNÍ ŘÁD KE STAŽENÍ (.PDF)