Získat aplikaci Adobe Flash Player

Červený kostel

www.cervenykostel.cz
Komenského náměstí

Prohlídka kostela a křestní kaple
Nabídka výrobků střediska Diakonie
Výstava o historii a současnosti Jednoty bratrské. Vznik, vývoj a současnost
nejstarší reformační církve, která vznikla na našem území.

18:00, 21:00, 22:00, 23:00 varhanní koncert
19:00, 20:00 pěvecký sbor Cantate Domino
18:30, 20:30, 22:30 audiovizuální pásmo z historie Červeného kostela
19:30, 21:30 audiovizuální pásmo Proč není jedna církev?
23:30 Půlnoční bohoslužba