Získat aplikaci Adobe Flash Player
     
     
     
     
     
     
     

 

Brněnská muzejní noc děkuje: „Mí Brňané mi rozumějí!“

Sedmý ročník Brněnské muzejní noci je za námi. Pro ty, kteří mají rádi čísla, ho můžeme shrnout slovy: V sobotu 14. května na šest hodin zdarma zpřístupnilo 16 pořádajících institucí svých 31 budov, kde bylo k vidění celkem 50 expozic a výstav, proběhlo 90 kulturních programů a v průběhu celého večera bylo zaznamenáno přes 145 tisíc návštěvnických vstupů. S těmi, kteří vědí, že ne všechno v životě lze spočítat, můžeme společně zavzpomínat na opojnou atmosféru Brna plnou lidí, kteří vyrazili do města za uměním, kulturou a poznáním. Že tomu bylo skutečně tak, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Pořadatelé věří, že se lidé budou do muzeí a galerií vracet i v průběhu celého roku. Zpětná vazba a ohlasy na práci výstavních institucí byly hlavním motivem letošní Brněnské muzejní noci. Její podtitul „Povídejte, zajímáte nás“ vybízel návštěvníky, aby se vyjádřili k práci muzeí a galerií především prostřednictvím ankety. Pořádající instituce teď mají milou povinnost ohlasy projít a pokusit se zjistit, co mohou udělat proto, aby se na výstavy chodilo častěji.

Kateřina Tlachová z Moravské galerie v Brně, která je garantem Brněnské muzejní noci, říká: „Mám radost, že se za sedm let stala tato akce pojmem, který není třeba objasňovat, svátkem muzeí a kultury, který si mnozí Brňané už víceméně automaticky zaznamenávají do svého květnového kalendáře. Stejně tak mě ovšem těší zájem ze strany ‚nováčků‛, například studentů, kteří se na nás obracejí s dotazy typu. ‚Studuji v Brně prvním rokem, ale o muzejní noci jsem hodně slyšel(a) a rozhodně ji chci navštívit, kde se dozvím více?‛ V letošním roce mi udělalo zvlášť velkou radost hned několik věcí: Ochota desítek dobrovolníků podílet se na přípravách a zajištění muzejní noci bez nároku na odměnu, jen pro vlastní pocit, že přispěli ke zdaru akce, která se jim líbí. Zájem návštěvníků z větší či menší dálky, který jsme zaznamenali díky emailům a který svědčí o renomé Brněnské muzejní noci – rodina z Frýdku-Místku či profesorka se studenty z Ostrova, kteří se vypraví do Brna na muzejní noc, ale také například zájemci o program v němčině či angličtině z řad studentů a zahraničních návštěvníků města. Uznání od kolegů z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska, kteří navštívili Brněnskou muzejní noc v rámci rozjíždějícího se projektu přeshraniční spolupráce Porta culturae. A jako vždy pracovní nasazení a profesionalita mých kolegů v Moravské galerii v Brně i v dalších pořádajících institucích, se kterým muzejní noc připravují.“

Na závěr nezbývá než ještě jednou poděkovat za spolupráci a podporu všem partnerům a patronům, zejména Ministerstvu kultury ČR, statutárnímu městu Brnu, Asociaci muzeí a galerií ČR a Dopravnímu podniku města Brna a pozvat vás na další, tentokrát už osmou, opět květnovou Brněnskou muzejní noc v roce 2012.

Vaše pořádající instituce

P. S. Nezapomeňte, že programová brožura k Brněnské muzejní noci obsahuje volné vstupenky na vybrané výstavy během roku. Využijte je! Těšíme se na vás.

 

Aktuality

Pozvání do Caffé Fratelli

Přijďte na Muzejní noc s flétnou

Muzeum průmyslových železnic se připojuje k muzejní noci

Čekovací muzejní noc v Brně

Podrobný návod, jak používat geolokační službu Foursquare najdete ZDE

Čekovací muzejní noc na Facebooku ZDE

Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. Uskutečňuje se za finanční podpory statutárního města Brna a významným způsobem se na ní podílí Dopravní podnik města Brna, který zajišťuje bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města [CNW:Counter]