Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

 

 

Mendelovo muzeum MU

www.mendelmuseum.muni.cz

Mendlovo nám. 1a

Poslední vstup ve 23:00 hodin

Vstup do expozice, na výstavu i do včelína je limitován počtem 30 osob
V průběhu prohlídek mohou návštěvníci vyplnit soutěžní kvíz

STÁLÁ EXPOZICE: Gregor Johann Mendelčlověk, opat a vědec
VÝSTAVA : Fenomén kniha — tradiční projekt Pedagogické fakulty MU

18:00 Zahájení
18:00, 18:30, 19:00, 20:30 Prohlídka Mendelova včelína s včelkou Májou
19:30 Hudební vystoupení Miroslav Tesař + Mário Buzzi
23:00 Ukončení muzejní noci