Získat aplikaci Adobe Flash Player

Diecézní muzeum

www.petrovinfo.cz
Petrov 1

STÁLÁ EXPOZICE:
Vita Christi — Život Kristův. Dramatický příběh Ježíše Nazaretského,
představený prostřednictvím středověkých a barokních obrazů a soch.

VÝSTAVA: Turínské plátno — podoby Kristovy tváře. Kopie proslaveného Turínského plátna ve skutečné velikosti, doplněná originálními malbami, grafikami a dokumentací.

18:00—24:00 Prohlídky expozice s výkladem, volná prohlídka výstavy

Prostranství před Diecézním muzeem
18:30, 20:00, 21:30 Divadelní představení studentů JAMU na téma
Jákobovy příběhy

Vestibul Diecézního muzea
Výtvarný program pro děti

Katedrála svatých Petra a Pavla
19:00 a 21:30 Varhanní koncert (Ondřej Maňák, Lukáš Rýdlo)

Prodejna Benedictus (dvůr Petrov 1)
Občerstvení, nabídka vín a klášterních produktů