Získat aplikaci Adobe Flash Player

Muzeum města Brna

www.spilberk.cz

Hrad Špilberk
Pro návštěvníky budou otevřeny stálé expozice a vybrané aktuální výstavy.

18:00—24:00 Velké hradní nádvoří — komponovaný program připravený
Agenturou REX za podpory statutárního města Brna zaměřený na výstavu
Tapisérie z Bayeux a připomínající 600. výročí úmrtí moravského markraběte
Jošta Lucemburského — diváci uvidí tanec, šerm a kostýmy doby gotické.
18:00, 19:30 Rytíř krále Jana — dětský turnaj
18:45, 21:00, 22:30 Templář — Buhurt
20:00, 21:30, 23:00 Bájný amulet — Bravo Team
20:30, 22:00 Tanec na hradě
23:45 Šaškův oheň — REX

19:30 a 21:30 Gotický sál na Malém nádvoří — soubor Divadla hudby a poezie AGADIR s novým pořadem Na každého čeká jeho verš II. Koláž zhudebněné poezie 15 současných brněnských básníků (Pavel Burlev, Vladimír
Šrámek, Eva Talpová, Marta Veselá-Jirousová, Dušan Malíř, Marta Hlušíková, Jiří Staněk, Taťána Maťátková, Angelos Morfeas, Vladimír Křivánek, Karel Filip Gallina, Hana Minaříková, František Schildberger, Petr Odehnal, Ivan Petlan).

Barokní lékárna z kláštera alžbětinek na Malém nádvoří — nabídka publikací za výhodné ceny.

Hranolová věž východního křídla hradu — výstavu Tapisérie z Bayeux.
Gobelínová replika Věry Mičkové doprovodí dobová historická hudba
v oživeném rytířském sále.

Západní křídlo — výstava Muzeum na Špilberku včera … dnes … a zítra?

Jihozápadní bastion hradu Špilberku se při vhodných pozorovacích
podmínkách promění v astronomickou pozorovatelnu vybavenou moderními
hvězdářskými dalekohledy z Hvězdárny a planetária Brno s úchvatným
pohledem na oblohu muzejní noci nad Brnem.
Na západní kurtině se děti mohou svézt na koni a ponících.
Na všech nádvořích bude probíhat jarmark s historickým zbožím, řemesly
a bohatým občerstvením s tavernami a vinotékou s ochutnávkou vína, kterou
připravila Moravská banka vín.

Muzeum hraček, Měnínská brána, Měnínská 7
Stálá výstava historických hraček ze sbírky Milady Kollárové